Psy

PSY w hodowli psów rasowych przygotowywane sa do ważnej roli REPRODUKTORA! Aby pies mógł zostać użyty do hodowli MUSI spenić wymogi zapisane w REGULAMINIE HODOWLI PSÓW RASOWYCH .

Hodowca powinien posiadać podstawową wiedze z zakresu hodowli psów rasowych, a w szczególności wiedzę o rasie, którą się zajmuje. Dla potrzeb własnej wizji hodowlanej, dla dobra rasy dobiera swoje ,przyszłe REPRODUKTORY       i w przemyślany sposób używa ich do wybranych suk hodowlanych.

Pies- REPRODUKTOR , podobnie jak suka musi przebyc pewną drogę , aby uzyskac odpowiednie oceny , dzięki którym uzyska uprawnienia REPRODUKTORA.